Behind the Poetry

Lisette Lombé

Lisette Lombé – La vie. La poésie. Life and poetry have inspired Lisette to numerous multidisciplinary projects across the French-speaking world and beyond. In the beginning of the year, she received the Prix littéraire des Grenades, which distinguishes female writers from French-speaking Belgium. For the first Edition of the Borderlines Euregion Stories Lisette got inspired by an element that links the region in a particular way and also flows right through her hometown: the Maas river.

//

[Scroll down for the text in Dutch and German.]

 

Serpent-tigre

Que dire, à propos de ton lit, à propos de tes courbes, à propos de tes bras, majestueuse Meuse, que dire que d’autres n’ont déjà point écrit avant moi?

Au pays des poètes, parler d’un fleuve, c’est comme parler d’amour. C’est se tenir, humble, à l’ombre d’une myriade de métaphores passées et repassées en bouches, toutes plus miroitantes les unes que les autres. Parler d’un fleuve, c’est rejoindre sur la pointe des pieds la plus grande chorale qui soit.

Aujourd’hui, je me sens légère. J’ai envie de t’appeler serpent-tigre. Envie de célébrer ta quotidienne mue. Envie de t’emprunter ta robe de lumière pour m’habiller de rayures neuves. Envie d’ôter chaussures, linge de corps, masque de papier, danser sur tes berges, noires de monde, et tordre le flow de mes mots au rythme du flot de tes eaux.

Aujourd’hui, majestueuse Meuse, je suis d’humeur premier baiser. Critiquer mon reflet dans ta flotte imbuvable, ce sera pour demain. Demain, accepter ma part de cloaque à ciel ouvert. Demain, accepter le tout à l’égout de mon existence. Demain, questionner la profondeur, la pollution, l’impermanence.

Aujourd’hui, juste gratter l’écaille de l’enfance avec élégance et laisser remonter la vaguelette du passé namurois en territoire liégeois.

Me souvenir de mon grand-père maternel et de sa méthode folle pour m’apprendre à nager. Me souvenir de sa barque et d’une corde orangée nouée autour de ma taille. Être jetée par-dessus bord. Tenter de rejoindre la terre ferme comme un chiot affolé. Entendre la musique du marchand de glace ambulant qui retentit au loin. Me concentrer sur le goût de la glace de mon choix et que ce goût fasse tout disparaître autour de moi, tout ce qu’un fleuve charrie de crottes et de crasses, tout ce que les rives recrachent, tout ce qui frôle des cuisses dans l’obscurité liquide et tout ce qui pourrait bien être un monstre, tout, cette peur panique, la naissance fracassante d’une phobie, cette salamandre morte, cette bruyère sous-marine et le crépitement des premières gouttes de pluie, tout.

//

Tijgerslang

Vertaling: Kim Andringa

Wat te zeggen, over je bed, over je rondingen, over je armen, majestueuze Maas, wat te zeggen dat niet al geschreven werd door anderen voor mij?

In het land der dichters is spreken over een rivier als spreken over liefde. Het betekent dat je je bescheiden ophoudt in de schaduw van talloze metaforen die keer op keer in de mond zijn genomen, de een nog fonkelender dan de andere. Over een rivier spreken, dat is op je tenen aansluiting zoeken bij het grootste koor dat er is.

Ik voel me licht vandaag. Ik heb zin om je tijgerslang te noemen. Zin om je dagelijkse gedaanteverwisseling te bezingen. Zin om je jurk van licht te lenen en mezelf in nieuwe strepen te kleden. Zin om mijn schoenen uit te trekken, mijn ondergoed, mijn papieren mondkapje, te dansen op je oevers die zwart zien van het volk en de flow van mijn woorden te buigen naar het ritme van je waterstroom.

Vandaag, majestueuze Maas, ben ik in eerste-kus-stemming. Mijn spiegelbeeld afkraken in je ondrinkbare nat, dat is voor morgen. Morgen, de aanvaarding van mijn deel openluchtriool. Morgen, de aanvaarding van de drekput van mijn bestaan. Morgen, de bevraging van diepte, vervuiling, vergankelijkheid.

Vandaag enkel beschaafd krabben aan de schilfers van de kindertijd en het golfje van het Naamse verleden laten opkomen in het Luikse land.

Me mijn opa van moederskant herinneren en zijn idiote methode om me te leren zwemmen. Me zijn bootje herinneren en een oranje, om mijn middel geknoopt touw. Overboord gegooid worden. Als een paniekerige puppy proberen de vaste wal te bereiken. Het muziekje van de ijscoman horen klingelen in de verte. Me concentreren op de smaak van het ijs dat ik gekozen heb en dat door die smaak alles om me heen verdwijnt, alles wat een rivier meevoert aan vuilnis en vuiligheid, alles wat de oevers uitspugen, alles wat in het donkere nat langs je dijen strijkt en alles wat best een monster zou kunnen zijn, alles, die radeloze angst, het overweldigende ontstaan van een fobie, de dode salamander, de onderwaterheide en het getik van de eerste regendruppels, alles.

//

Tigerotter

Übersetzung: Anne Thomas

Was bleibt zu sagen über dein Bett, deine Biegungen, deine Arme, majestätische Maas, was ein anderer vor mir nicht schon geschrieben hätte?

Über einen Fluss sprechen; im Land der Dichter ist das, als spräche man über Liebe. Harrt demütig im Schatten einer Myriade Metaphern, in aller Munde gedreht und gewendet, eine funkelnder als die andere. Über einen Fluss sprechen heißt, auf Zehenspitzen in den größten Chor einstimmen, den es gibt.

Heute fühle ich mich leicht. Ich will dich Tigerotter nennen. Will deine alltägliche Häutung feiern. Will dein Lichtkleid leihen, mich in neue Streifen hüllen. Will Schuhe, Unterwäsche, Papiermaske abwerfen, an deinen überfüllten Ufern tanzen und den Flow meiner Worte im Fluss deiner Wasser wringen.

Heute, majestätische Maas, bin ich in Stimmung für den ersten Kuss. In deiner ungenießbaren Brühe an meinem Spiegelbild mäkeln, ist morgen dran. Morgen, meinen Anteil an dieser Kloake unter freiem Himmel in Kauf nehmen. Morgen, den Gulli meines Daseins in Kauf nehmen. Morgen, Tiefe, Verschmutzung, Unbestand infrage stellen.

Heute schabe ich nur seicht an der Oberfläche, tauche anmutig in Schichten von Kindheit hinab, lasse die kleine Woge Namur‘scher Geschichte in Lütticher Gebiet schwappen.
Erinner mich, mein Großvater mütterlicherseits und seine verrückte Methode, wie er mir das Schwimmen beibrachte. Erinner mich, sein Boot und ein oranges Seil um meine Mitte geknotet. Über Bord geworfen werden. Hektische Versuche an Land zu paddeln wie ein verschreckter Welpe. Von fern klingt die Musik vom Eismann. Fokus auf den Eisgeschmack, meine Wunscheissorte, und der Geschmack macht alles weg, alles um mich rum, alles, was im Fluss an Schmodder und Schmutz rumschmarotzt, alles, was das Ufer wieder auskotzt, alles, was im flüssigen Dunkel die Schenkel streift, und alles, was genauso gut ein Monster sein könnte, alles, die Panikangst, die ohrenbetäubende Ankunft einer Phobie, der tote Salamander, die Unterwasserheide und das Prasseln der ersten Regentropfen, alles.

Would you like to join a Poetry Slam?