Behind the Poetry

Ruud Horrichs

Ruud Horrichs graduated from the Academy for Theatre Tilburg in 2010, and has been a theater maker and teacher ever since. As founder of De Eenzamen he directed plays that performed on leading stages and festivals in Belgium and the Netherlands. Throughout this process he has worked with various kinds of artists, scientists and people in the world. In 2021 he graduated from the Master in Theatre programme at Toneelacademie Maastricht. He was supported in his profession by C-Takt and Via Zuid.

[Scroll down for the text in German and French.]

//

het is een nieuw begin

EXT. LOCATIE ONBEKEND.
Mistig. Een rustige stem spreekt.

STEM
Een heel klein beladen hoekje.
Berg aan de Maas.
De eerste herinneringen van mijn leven zijn daar.
In dat dorp rondlopen
een heel weekend lang.
Onzichtbaar.
Oogsdankfeesten.
Magisch.
Zo’n gevoel in je onderbuik.
Een magisch gevoel.

EXT. OP DE BRUG.
De mist lost langzaam op. Een groene brug wordt zichtbaar. Het kan nog alle kanten uit.

STEM
Het is voor mij iets heel ongrijpbaars.
Een groene oma over een groene brug.
Haer euver ut vaer,
trök euver de brök.
Varkensstal.
Daar liggen mijn opa en oma begraven.
Zij liep dan over die brug in het zwart met een hoedje op.

INT. LOCATIE ONBEKEND.
Signaal blue tooth box is hoorbaar.
‘Three Synthesisers’ van Johnny Greenwood start met afspelen tot het einde.

STEM
Oma.
Daar is ze weer.
Als baby lig ik in de armen van mijn moeder
en we kijken samen in een grote spiegel.
Ik kijk uit het raam en mijn moeder rijdt weg.
Totale rust.
Er kunnen terug nieuwe dingen met die brug gebeuren.

EXT. OP DE BRUG.
Aan de andere kant van de brug loopt een zwart geklede oude vrouw voortdurend op en neer. Af en toe stopt ze en kijkt ze bedenkelijk onze kant uit.

STEM
Ik zie mijn oma weer opnieuw op en neer wandelen.
Ik wil graag iets nieuws vinden.
Sinds 24 december 1978 altijd in het zwart.
Ieder mens heeft het recht zich slecht te voelen.
Die brug was voor mij een weg naar een andere wereld.
En dan kwam ze een uur later terug.
Ik wil niet zoals mijn vader worden want hij kon ’t niet.
Alle dromen en gedachten van iedereen ooit geleefd zweven boven de brug.
Dat kan niet anders.
Ik voel geen bloedverwantschap met mijn vader.
Ik heb er met de jaren wel een logica in gevonden.
Groene oma is onder een mooi muziekje constant over de groene brug op en neer aan het wandelen.
You where never really here.
Ik heb veel herinneringen.
Herinneringen van herinneringen van een herinnering van een herinnering.
Als een boom verankerd in de grond in hevig water.
Het is helemaal anders dan je het je had voorgesteld.
Het is een nieuw begin.

EXT. IN DE LUCHT.
Er wordt uitgezoomd. Het hele dorp wordt zichtbaar. De oude vrouw kijkt af en toe omhoog onze kant uit, om vervolgens weer op en neer te wandelen.

STEM
Er was eens een heel klein dorpje Berg aan de Maas.
In dat dorp zit je tussen twee wateren in.
Wat zit er van de brug in mij?
Hoe kun je terug op een niveau komen?
De angst dat ik iets niet kan toelaten
dus zie ik het niet.
Ik weet nooit waar ik moet beginnen.
Scherven.
Er is geen chronologie.
You where never really here.
Hij is er nooit echt geweest.
Oma.
Niet doodgaan vannacht.

EINDE.

//

es ist ein neuanfang

Übersetzung: Lisa Mensing

EXT. ORT UNBEKANNT
Neblig. Eine ruhige Stimme spricht.

STIMME
Ein winziges belastetes Fleckchen.
Berg aan de Maas.
Die ersten Erinnerungen meines Lebens befinden sich dort.
In diesem Dorf herumlaufen
ein ganzes Wochenende.
Unsichtbar.
Erntedankfeste.
Magisch.
So ein Gefühl im Bauch.
Ein magisches Gefühl.

EXT. AUF DER BRÜCKE.
Der Nebel löst sich langsam auf. Eine grüne Brücke wird sichtbar. Es
stehen noch alle Wege offen.

STIMME
Für mich ist es etwas gänzlich Ungreifbares.
Eine grüne Oma auf einer grünen Brücke.
Haer euver ut vaer,
trök euver de brök.
Schweinestall.
Dort liegen mein Opa und meine Oma begraben.
Sie lief dann über die Brücke in Schwarz und mit Hut.

INT. ORT UNBEKANNT
Signal Bluetooth Box ertönt.
„Three Synthesisers“ von Johnny Greenwood wird abgespielt
bis zum Ende.

STIMME
Oma.
Da ist sie wieder.
Als Baby liege ich in den Armen meiner Mutter
und zusammen schauen wir in einen großen Spiegel.
Ich schaue aus dem Fenster und meine Mutter fährt weg.
Völlige Stille.
Es kann wieder Neues mit der Brücke geschehen.

EXT. AUF DER BRÜCKE.
Auf der anderen Seite der Brücke geht eine schwarz gekleidete alte
Frau immerzu auf und ab. Hin und wieder hält sie inne und schaut
skeptisch in unsere Richtung.

STIMME
Wieder sehe ich meine Oma auf und ab wandern.
Ich möchte gerne etwas Neues finden.
Seit dem 24. Dezember 1978 immer in Schwarz.
Jeder Mensch hat das Recht, sich schlecht zu fühlen.
Die Brücke war für mich der Weg in eine andere Welt.
Und dann kam sie eine Stunde später zurück.
Ich will nicht wie mein Vater werden, denn der konnte das nicht.
Alle Träume und Gedanken von allen jemals Lebenden schweben
über der Brücke.
Anders geht es nicht.
Ich spüre keine Blutsverwandtschaft mit meinem Vater.
Über die Jahre habe ich darin eine gewisse Logik gefunden.
Grüne Oma geht bei schöner Musik beständig über die grüne
Brücke hin und her.
Your were never really here.
Ich habe viele Erinnerungen.
Erinnerungen von Erinnerungen einer Erinnerung einer
Erinnerung.
Wie ein im Boden verankerter Baum in aufgewühltem Wasser.
Es ist ganz anders, als du es dir vorgestellt hattest.
Es ist ein Neuanfang.

EXT. IN DER LUFT.
Es wird herausgezoomt. Das ganze Dorf wird sichtbar. Die alte
Frau blickt ab und zu nach oben in unsere Richtung, um danach wieder
auf und ab zu gehen.

STIMME
Es war einmal ein winziges Dorf Berg aan de Maas.
In diesem Dorf steckt man zwischen zwei Gewässern.
Was steckt von der Brücke in mir?
Wie kann man wieder auf eine Ebene kommen?
Die Angst, ich könne etwas nicht zulassen
deshalb sehe ich es nicht.
Ich weiß nie, wo ich anfangen muss.
Scherben.
Es gibt keine Chronologie.
You were never really here.
Er ist nie wirklich dagewesen.
Oma.
Heute Nacht nicht sterben.

ENDE.

//

c’est un nouveau départ

Traduction : Guillaume Deneufbourg

LIEU EXT. INCONNU.
Brume. Une voix calme s’élève.

VOIX
Un recoin, petit et dense.
Berg aan de Maas.
Premiers souvenirs de ma vie.
Me promener dans ce village
le temps d’un week-end.
Invisible.
Oogstdankfeesten, la cavalcade.
La magie.
Elle vous prend aux tripes.
Magique.

EXT. SUR LE PONT.
Le brouillard se dissipe. Un pont vert se fait jour. Toutes les directions se profilent.

VOIX
L’image demeure insaisissable.
Une grand-mère, vêtue de vert, sur un pont vert.
Haer euver ut vaer,
trök euver de brök.
Le dialecte de chez moi.
Traversée en bateau,
Retour par le pont.
Une ferme.
Mes grands-parents y sont enterrés.
Elle traverse le pont, vêtue de noir, coiffée d’un chapeau.

LIEU INT. INCONNU.
Le signal de la box Bluetooth se fait entendre.
‘Three Synthesisers’ de Johnny Greenwood
Jusqu’à la dernière note.

VOIX
Ma grand-mère.
Je la vois de nouveau.
Je suis un bébé dans les bras de ma mère,
nous nous regardons dans le même grand miroir.
Je vois par la fenêtre ma mère partir.
Quiétude.
D’autres souvenirs peuvent réinvestir le pont.

EXT. SUR LE PONT.
Sur l’autre rive, une vieille femme vêtue de noir longe la berge. De temps à autre, elle s’arrête et observe, pensive, dans notre direction.

VOIX
Je revois ma grand-mère aller et venir.
Je veux d’autres souvenirs.
Depuis le 24 décembre 1978, l’obscurité domine.
Tout homme a le droit de se sentir mal.
Ce pont était pour moi un chemin vers un autre monde.
Puis elle revenait, une heure plus tard.
Je ne veux pas devenir comme mon père, qui en était incapable.
Tous les rêves et les pensées de ceux qui ont vécu flottent au-dessus de ce pont.
Il ne peut en être autrement.
Je n’ai aucun lien de sang avec mon père.
J’en ai compris la logique au fil des ans.
Ma grand-mère vêtue de vert, au son d’une jolie mélodie, va et vient sur le pont vert.
You where never really here.
J’ai beaucoup de souvenirs.
Des souvenirs de souvenirs d’un souvenir d’un souvenir.
Comme un arbre ancré dans un sol sous eau.
Rien n’est plus comme je l’avais imaginé.
Un nouveau départ.

EXT. EN PLEIN AIR
On prend un peu de recul. Le village tout entier se révèle. La vieille femme lève de temps à autre les yeux dans notre direction, repend ses allées et venues.

VOIX
Il était une fois un tout petit village
appelé Berg aan de Maas.
On y nageait entre deux eaux.
Qu’ai-je gardé de ce pont ?
Comment y revenir ?
La peur de ne pas pouvoir supporter un autre souvenir
Il ne se montre pas.
Je ne sais par où commencer.
Des bribes.
Sans chronologie.
You where never really here.
Il n’a jamais vraiment été ici.
Grand-mère.
Ne meurs pas ce soir.

FIN

Would you like to join a Poetry Slam?