Behind the Poetry

Michelle Bracke

door deze gangen bewogen onze blauwe lijven schoorvoetend en blootsvoets
op de commando’s van nazi-wonderland, armen en benen lagen in gestolde
cocktails van hoop en bloed als houten vertakkingen op de celvloeren
ons verzet zit nog in het steen
ruikt u ons

wij waren de geplande doden
sommige versteend, hun zacht weefsel
vergrijsd, uitgehard in niet-organische vormen

wij wisten: er is een gerede kans dat een steen
precies zo breekt als je wil

terwijl de dagen zich opstapelden in onze holle buiken, waren wij uit onszelf gedreven
en weggezogen in een vacuüm buiten de tijd, ’s nachts hingen wij hoog
in de donkere gewelven te dromen over een uitvlucht, over geliefden

met het steengruis op onze vingers schilderden we landshappen op de
gladde vlaktes van de muren, volgden we de bochten van de Maas
en ontketenden onszelf voor circa een dagdeel, soms twee

(attention: dear visitors, eenmaal voorbij deze poort stellen wij ons niet aansprakelijk voor primitieve reflexen of anderszins hinderlijke responsie – please do not touch pas de photos s’il vous plaît – hoe was uw reis en lust u koffie)

er was een oude vrouw die mantra’s mompelde over het gekerm van
barensweeën en kerkklokken, er was een mijnwerker met handen
als kolenschoppen, hij sloeg een kind op slot
er was de herinnering aan huiselijkheid, aan plafonds zonder tl-bakken
zelfs de sterksten onder ons leken hier op opgewarmde lijken

maar er was ook de kalme maan die door de tralies lekte
en een op maat gemaakt gebed, honderd niet opgelopen ziektes
zoenen op elk zeer, gezang als een warme douche
nachtelijke omarmingen tegen de kou, en in het bijzonder
het gekletter van regen op de binnenplaats als getuige van
een wereld daarbuiten, een wereld die op ons wachtte

New: The escape game “La grande évasion”
Dear visitors,

To discover Fort Huy we advise you to experience the escape game “La grande évasion”. Dive into 1943 in the city of Huy as a prisoner in the fort. Your mission? Escape from the Wehrmacht guards in less than an hour! Of course, you will have to find the clues and solve the riddles to do so. This is a perfect activity to learn history while having fun! This game promotes teamwork and cognitive development.

wij wisten de exacte afstand tussen de tralies en de waarde van één extra millimeter van één graden celsius en één microseconde, wij hoorden bijbedoelingen in voetstappen in het schrapen van kelen, een kuchje meer of minder dus verdeelden we onze taken: hij waakte voor verdikte halsslagaders, zij voor afwijkende geuren, vreemde stemmen, onbewoonde blikken, een overmatig zwetend voorhoofd, spiertrekjes rond het oog: het fort werd onze habitat met ons als wilde dieren zoals een hond opspringt tegen bezoek, doorgeslagen in zijn enthousiasme niet zo nemen wij afscheid dear visitors, beter zijn wij een kat en volgen u op veilige afstand naar buiten, tot het fort ver achter u in de horizon is gezonken, u plaatsneemt in uw auto en hardop zegt: uw naam, dag van de week, het jaartal dan rustig afwacht tot u weer in uw schone lichaam landt

Would you like to join a Poetry Slam?