Behind the Poetry

Wouter Greven [Euregion Reporter]

Miets kan het weten
Foto: Pascal Moors

[Scroll down for the text in German and French.]

Aaed is vogelvrij

Zijn hele jeugd lang was Aaed omgeven door conflicten en vrijwel altijd gesloten grenzen. Gaza, de Palestijnse stad waar hij groot werd, en de daaromheen gelegen Gazastrook kennen sinds de stichting van de staat Israël – vlak na de Tweede Wereldoorlog – nauwelijks rust. Hij kan zich in ieder geval geen vrede meer herinneren. Zijn vader, die tot wel vier oorlogen meemaakte, vond het in 2014 genoeg geweest. Vanwege het soepele Belgische vluchtelingenbeleid vluchtte hij met zijn oudste dochter naar het Waalse Hoei, een karakteristiek stadje in de groene Ardennen. De rest van het gezin – Aaed, zijn moeder, vier broertjes en nog een zusje – volgden in 2016. Het begin was pittig. Terwijl zijn jongere broertjes de taal nagenoeg moeiteloos op school leerden, en ondertussen vriendjes maakten, volgde Aaed een taalcursus van anderhalf jaar in Namen. Hij woonde daar in zijn eentje. Interesting en struggle zijn twee woorden waarmee hij die periode nu beschrijft, maar het lukte hoe dan ook: Aaed spreekt Frans. Inmiddels studeert hij informatica in Luik.

Zijn pijlen zijn gericht op een carrière als game developer. Het is een droom die al meegaat sinds vroege ervaringen met Grand Theft Auto, een spel dat hem een alternatieve realiteit en bovenal complete vrijheid bood. Over vrijheid gesproken: niet zo lang geleden ging Aaed voor de eerste keer naar Duitsland, om de diploma-uitreiking van een neef bij te wonen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een technologie-expositie te bezoeken. Ook vloog hij vorig jaar naar Rhodos – zwemmen, genieten van de oude stad – en als het weer mogelijk is wil hij naar Santorini, vanwege voorgaande redenen maar ook omdat de weersomstandigheden te vergelijken zijn met die van Palestina. Het leven biedt een brede waaier aan indrukken. Soms mist Aaed zijn oude vrienden in Gaza, warme zomerdagen, vieringen; als de situatie ooit beter wordt, gaat hij zeker terug. Af en toe voelt hij de achterdochtige ogen van (vaak oudere) Luikenaren in zijn rug prikken, al wil hij hier niet te lang bij stil staan. Aaed prijst voornamelijk de unity tussen de stedelingen; als hij over straat loopt hoort hij soms wel tien talen door elkaar. Mogelijkheden zijn onbegrensd en grenzen staan wagenwijd open – de Euregio is geen San Andreas, maar Aaed is vogelvrij.

//

Aaed ist vogelfrei

Übersetzung: Dania Schüürmann

Während seiner ganzen Jugend war Aaed von Konflikten und nahezu durchgehend geschlossenen Grenzen umgeben. Die palästinensische Stadt Gaza, in der er aufwuchs, und der sie umgebende Gazastreifen sind seit der Gründung des Staates Israel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kaum je zur Ruhe gekommen. An Frieden kann er sich jedenfalls nicht erinnern. Sein Vater, der ganze vier Kriege miterlebte, hatte im Jahr 2014 dann endgültig genug davon. Aufgrund der großzügigen belgischen Asylbestimmungen flüchtete er mit seiner ältesten Tochter ins typisch wallonische Städtchen Huy in den grünen Ardennen. Der Rest der Familie – Aaed, seine Mutter, vier Brüder und eine weitere Schwester – kamen im Jahr 2016 nach. Am Anfang war es schwer. Während seine jüngeren Brüder die Sprache nahezu mühelos in der Schule lernten, dort auch Freunde kennenlernten, machte Aaed eineinhalb Jahre lang einen Sprachkurs in Namur. Dort wohnte er allein. Interesting und struggle sind die Wörter, mit denen er diese Zeit heute beschreibt, aber am Ende ging alles gut aus: Aaed spricht Französisch. Inzwischen studiert er Informatik in Lüttich.

Im Visier hat er eine Karriere als Game Developer. Davon träumt er seit ersten Erlebnissen mit Grand Theft Auto, das ihm eine alternative Realität und vor allem komplette Freiheit bot. Apropos Freiheit: Vor nicht allzu langer Zeit ist Aaed das erste Mal nach Deutschland gefahren, um an der Diplomfeier eines Cousins teilzunehmen. Er nutzte die Gelegenheit, um eine Technologiemesse zu besuchen. Letztes Jahr ist er auch nach Rhodos geflogen – um zu schwimmen, die historische Stadt zu erkunden – und wenn Reisen wieder möglich ist, möchte er gerne nach Santorini, aus denselben Gründen, aber auch weil das Wetter mit dem von Palästina vergleichbar ist. Das Leben ist reich an Eindrücken. Manchmal vermisst Aaed seine früheren Freunde in Gaza, warme Sommertage, feierliche Zusammenkünfte; wenn sich die Situation dort jemals verbessert, wird er sicher zurückkehren. Gelegentlich spürt er bohrend misstrauische Blicke von (häufig älteren) Bewohnern von Lüttich im Rücken, aber damit will er sich nicht weiter befassen. Aaed schätzt vor allem die Gemeinschaft der Stadtbewohner; beim Überqueren der Straße hört er manchmal wohl an die zehn verschiedenen Sprachen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, Grenzen stehen weit offen – die Euregio mag zwar kein San Andreas sein, aber Aaed ist dennoch vogelfrei.

//

Libre comme Aaed

Traduction : Guillaume Deneufbourg

Toute sa jeunesse, Aaed a été confronté aux conflits et entouré de frontières presque toujours closes. Gaza, la ville de Palestine où il a grandi, de même que la bande éponyme sur laquelle elle est posée, n’a presque jamais connu la paix depuis la fondation de l’État d’Israël, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, pas qu’il s’en souvienne. En 2004, son père, qui a déjà connu quatre guerres, en a assez. À la faveur de la souplesse de la législation migratoire belge, il fuit son pays et s’installe avec sa fille ainée à Huy, petite cité verdoyante des Ardennes. Le reste de la famille – Aaed, sa mère, ses quatre frères et une autre sœur – les y rejoint en 2016. Les débuts sont difficiles. Alors que ses plus jeunes frères apprennent la langue à l’école et s’y font des amis avec facilité, Aaed suit des cours à Namur pendant un an et demi. Il y vit seul. Une période qu’il décrit aujourd’hui en deux mots : « interesting » et « struggle ». Un combat dont il est finalement sorti vainqueur : Aaed parle français et étudie l’informatique à Liège.

Il projette de faire carrière comme développeur de jeux vidéo. Un rêve qu’il nourrit depuis qu’il a découvert Grand Theft Auto, un univers qui lui ouvre les portes d’une autre réalité, où il jouit d’une liberté totale. Aaed s’est récemment rendu pour la première fois en Allemagne , où il a assisté à la diplomation d’un cousin. Il a profité de l’occasion pour visiter une exposition sur les nouvelles technologies. L’an dernier, il est allé en avion à Rhodes – il s’est baigné dans la mer, s’est baladé dans la vieille ville. Quand le contexte le permettra, il aimerait aller à Santorin, pour les mêmes raisons, mais aussi parce que les conditions climatiques de cette île sont proches de celles de sa Palestine. Parfois, ses amis de Gaza lui manquent, de même que les chaudes journées d’été, les célébrations. Lorsque la situation s’améliorera, il y retournera. Il lui arrive de sentir en rue les regards méfiants que lui lancent à la dérobée certains Liégeois (souvent plus anciens), mais il essaie de ne pas y prêter attention. Aaed apprécie tout particulièrement les liens qui unissent les habitants de cette « Cité ardente », où certains jours, jusqu’à dix langues s’entremêlent. Les possibilités sont infinies et les frontières, grandes ouvertes – l’Euregio n’est pas San Andreas, mais Aaed s’y sent libre, libre comme l’air.

Would you like to join a Poetry Slam?